Regionalna  Odznaka  Krajoznawcza PTTK

Szlakiem Literackim Regionu Lubelskiego ”


 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN

 

1.     Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów  ze szlakiem literackim regionu lubelskiego.

2.     Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

                                                  http://poczta.onet.pl/thumb.html?kid=11379905&mid=351669558&partPath=3&size=800x600&onError=404http://poczta.onet.pl/thumb.html?kid=11379905&mid=351669558&partPath=3&size=800x600&onError=404http://poczta.onet.pl/thumb.html?kid=11379905&mid=351669558&partPath=4&size=800x600&onError=404

 

3.     W celu przyznania odznak w poszczególnych stopniach, należy odwiedzić miejscowości związane z działalnością literacką, następującej ilości pisarzy:

·         na stopień brązowy – 5,

·         na stopień srebrny – 10,

·         na stopień złoty – 15.

4.     Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

5.     Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki. W niektórych miejscowościach wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki, są pomniki, tablice pamiątkowe, groby, muzea, izby pamięci, kopce,  itp., związane z postaciami osób, które są głównym celem zwiedzania. W miejscowościach, w których nie występują pamiątki po tych osobach, zwiedzające osoby odwiedzają zabytki tych miejscowości.

6.     Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

7.     Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.     Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

9.     Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10.   O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.

11.   Obiekty proponowane do zwiedzania , są wymienione w Załączniku do regulaminu.

12.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik

do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK

„Szlakiem Literackim Regionu Lubelskiego”

Lp.

Miejscowość

Imię i nazwisko

Znane utwory klasyka

Obiekty do zwiedzania

Położenie obiektu

1.

Lublin

Bernat z Lublina (1460-1529), poeta, bajkopisarz i tłumacz

Modlitewnik „Raj duszy” – pierwsza drukowana książka w język polskim

Wizerunek-sgraffito na fasadzie kamienicy

ul. Rynek 2

Jan Kochanowski (1530-1584), najwybitniejszy poeta renesansu

Odprawa posłów greckich, Psałterz Dawidów

 

Wizerunek-sgraffito na fasadzie kamienicy

Pomnik

ul. Rynek 19

 

pl. Jana Kochanowskiego obok kościoła MB Zwycięskiej (d. przed Trybunałem Koronnym), ul. Rynek 2

Sebastian Fabian Klonowic, Acernus (1545-1602), poeta

 

Żale nagrobne na szlachetnie urodzonego i znacznie uczonego, nieboszczyka pana Kochanowskiego, Philtron, Roxolania

Miejsce zamieszkania w latach 1574-1602

Tablica pamiątkowa

Kamienica

 

Archikatedra św. Janów

Ignacy Krasicki (1735-1801), „książę poetów” doby oświecenia

Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Pan Podstoli, Opisanie podróży z Warszawy do Biłgoraja

Trybunał Koronny

 

ul. Rynek 1

 

Kajetan Koźmian (1771-1856), pisarz, urzędnik, prawnik, kasztelan-senator

Ziemiaństwo polskie, Stefan Czarniecki, Pamiętniki

Grób na cmentarzu

Miejsce śmierci

Bychawka, cmentarz parafialny

Dworek w Piotrowicach

Wincenty Jakub Pol (1807-1872), prekursor polskiej turystyki i krajoznawstwa

Pieśń o ziemi naszej

 

Miejsce urodzenia, tablica pamiątkowa

Muzeum Wincentego Pola

ul. Grodzka

 

ul. Kalinowszczyzna 13

Klemens Szaniawski (1849-1898), powieściopisarz, nowelista i felietonista

Pan sędzia, Dworek przy cmentarzu, Panowie bracia

Grób pisarza z popiersiem autorstwa Ludwika Pyrowicza

Cmentarz przy ul. Lipowej

 

Andrzej Strug, właśc. Tadeusz Gałecki (1871-1917), pisarz i publicysta, senator

Odznaka za wierną służbę, Dzieje jednego pocisku, Pokolenie Marka Świdy

Miejsce urodzenia

Zamek Lubelski

ul. Krakowskie Przedmieście 36

Pobyt w więzieniu

Janina Porazińska (1888-1971), poetka, prozaik, tłumacz, autorka bajek dla dzieci, redaktorka pism Płomyczek i Płomyk

Kto mi dał skrzydła

Miejsce urodzenia – tablica pamiątkowa

 

Kamienica, ul. Noworybna 3

 

Isaac Bashevis Singer (1902-1991), pisarz tworzący głównie w języku jidysz, noblista

Sztukmistrz z Lublina

Zabytki Starego Miasta

Stare Miasto

Franciszka Arnsztajnowa (1865-1942), poetka, autorka artykułów, recenzji i felietonów, tłumaczka

Stare kamienie, Ziemia Lubelska – dodatek literacki

 

Tablica pamiątkowa

 

ul. Złota 2

 

Józef Czechowicz (1903-1939), poeta

Stare kamienie, słuchowisko Poemat o mieście Lublinie

Miejsce urodzenia

Muzeum

Pomnik

Miejsce śmierci (9.09.1939 r.)

ul. Kapucyńska (ob. Osterwy)

ul. Złota 3

plac Józefa Czechowicza

 

2.

Nałęczów

Bolesław Prus, właśc. Aleksander Głowacki (1847-1912), pisarz

Kroniki tygodniowe, Placówka, Lalka

Muzeum Bolesława Prusa

Ławeczka pomnikowa

Pomnik

Pałac Małachowskich

Przed muzeum

Park Zdrojowy

Stefan Żeromski (1864-1925), pisarz

Popioły, Dzieje grzechu, Dzienniki, Ludzie bezdomni, Nawrócenie Judasza, Uroda życia, Do swego Boga

Pomnik

Muzeum i mauzoleum

Park Zdrojowy

ul. Stefana Żeromskiego 8

 

Henryk Sienkiewicz (1848-1918), pisarz, noblista

Trylogia, Krzyżacy, Quo vadis, Rodzina Połanieckich, W pustyni i w puszczy

Mieszkał w willi „Podgórze”

Na rogu ulic Armatnia Góra

i Stefana Żeromskiego

Jadwiga Łuszczewska, ps. „Deotyma” (1804-1908), pisarka

Panienka z okienka

Pałac Małachowskich

Park Zdrojowy

Antoni Edward Odyniec (1804-1885), pisarz romantyczny, pamiętnikarz, tłumacz

Felicyta, Barbara Radziwiłłówna, Encyklopedia Powszechna; tłumaczył utwory Puszkina, Waltera Scotta, Byrona

Pałac Małachowskich

 

Park Zdrojowy

Ewa Szelburg-Zarembina (1899-1986), powieściopisarka, poetka i redaktorka czasopism dla dzieci

Cykl „Rzeka kłamstwa”: Wędrówka Joanny, Ludzie z wosku, Miasteczko aniołów, Iskry na wiatr

Miejsce urodzenia

Ukończyła Szkołę Handlową

Miejsce pochówku

Bronowice, pow. puławski

Lublin

Cmentarz parafialny

Kazimierz Gliński (1850-1920), pisarz

Królewska Pieśń, Cecora, Zaloty króla jegomości

 

Park Zdrojowy

 

Adolf Dygasiński (1839-1902), pisarz, publicysta, pedagog

W cyklu reportaży publikowanych w Kurierze Warszawskim uwiecznił Janowiec, Kazimierz, Bochotnicę, Zawieprzyce

Był guwernerem w rodzinie Kleniewskich w Kluczkowicach

Kluczkowice koło Opola Lubelskiego

3.

Kazimierz Dolny

Maria Kuncewiczowa (1899-1989), pisarka

Dwa księżyce, Dni powszednie państwa Kowalskich

Muzeum, Willa „Wiewiórka”

Grób rodzinny

ul. Małachowskiego 19

Cmentarz parafialny

Hanna Mortkowicz-Olczakowa (1905-1968), pisarka

Światłocienie: historia jednego pleneru, Janusz Korczak

Rynek

Centrum miasta

Kazimierz Brandys (1905-1968), prozaik, eseista, scenarzysta

Miasto niepokonane, Obrona Grenady i inne opowiadania, Matka Królów

Zabytki

 

Miasto

Marian Brandys (1916-1998), prozaik, reportażysta

O królach i kapuście, Spotkania włoskie, Oficer największych nadziei, Kozietulski i inni, Kłopoty z Panią Walewską, Koniec świata szwoleżerów, Moje przygody z wojskiem

Zabytki kubaturowe

Miasto

4.

Puławy

Adam Czartoryski (1734-1823),

dramatopisarz, krytyk literacki i teatralny

Panna na wydaniu, Kawa

Pałac i park

ul. Czartoryskich 8

Izabela z Flamingów Czartoryska (1746 -1835), pisarka, kolekcjonerka pamiątek historycznych

Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Pielgrzym w Dobromilu, czyli nauki wieyskie, Dyliżansem przez Śląsk

Muzeum Sybilli

Park i pałac

ul. Czartoryskich 8

Maria z Czartoryskich Wirtemberska (1769-1854), pisaka, filantropka

Malwina, czyli Domyślność serca, Powieści wiejskie

Pałac i park

ul. Czartoryskich 8

Julian Ursyn Niemcewicz (1757-1841), dramaturg, powieściopisarz, poeta, pamiętnikarz

Powrót posła, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, Puławy, Śpiewy historyczne, Pamiętniki czasów moich. Dzieło pośmiertne

Pałac

Podróżował po Lubelszczyźnie: Kraśnik, Krasnystaw, Hrubieszów, Zamość, Międzyrzec, Janów Podlaski, Neple, Wisznice, Lublin

ul. Czartoryskich 8

Adam Stanisław Naruszewicz (1733-1796), poeta, historyk, senator, jezuita, biskup smoleński i łucki

Podróż królewska do Wiśniowca, Diariusz podróży Najjaśniejszego Stanisława Augusta, króla polskiego na Ukrainę

Pałac

ul. Czartoryskich 8

Grzegorz Piramowicz (1735 -1801), pisarz, pedagog, filozof, duchowny

Powinności nauczyciela

Proboszcz parafii, plebania

Miejsce śmierci

Kurów i Końskowola

Międzyrzecz Podlaski

Łucja z Giedroyciów Rautenstrauchowa (1798-1886), pisarka

Powieść sentymentalna „Emmelina i Arnolf

Willa „Cienista”

 

ul. Zielona 21

 

5.

Końskowola

Franciszek Mikołaj Zabłocki (1752-1821), poeta, komediopisarz, tłumacz sztuk i podręczników, ksiądz

Zabobonnik, Fircyk w zalotach, Doktor lubelski

Proboszcz parafii

Góra Puławska i Końskowola

Franciszek Dionizy Kniaźnin (1750-1807), nadworny poeta Czartoryskich, reżyser i autor sztuk dla teatru amatorskiego

Bajki, Erotyki, Wiersze, Poezje

 

Pałac w Puławach

Grobowiec w Końskowoli

 

ul. Czartoryskich 8

Cmentarz parafialny

 

6.

Kośmin

Zofia Kossak Szczucka-Szatkowska (1890-1968), pisarka

Błogosławiona wina, Pożoga. Wspomnienie z Wołynia 1917-1919

Miejsce urodzenia

 

Chrzest

Kośmin – budynek szkoły podstawowej

Gołąb – kościół parafialny

7.

Samoklęski

Józef Weyssenhoff (1860-1932), nowelista, powieściopisarz

Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, Soból i panna

Miejsce urodzenia

Miejsce zamieszkania

Kolno

Samoklęski – pałac

8..

Stoczek

Łukowski

Aleksander Świętochowski (1849-1938), powieściopisarz, dramaturg, nowelista, filozof

Błazen, Chawa Rubin

Miejsce urodzenia

Dzieciństwo

Uczęszczał do szkoły

Stoczek Łukowski

Kazimierz Dolny i Wylągi

Lublin – tablica pamiątkowa, ul. Gabriela Narutowicza 12, dawne gimnazjum, ob. Wydział UMCS

9.

Wola Okrzejska

Henryk Sienkiewicz (1846-1910), pisarz

Trylogia, Krzyżacy, Quo vadis, Rodzina Połanieckich, W pustyni i w puszczy

Miejsce urodzenia

Muzeum i kopiec

Miejsce chrztu

Wola Okrzejska

 

Okrzeja – kościół parafialny

10.

Radzyń Podlaski

Ignacy Potocki (1750-1809), pisarz

Współautor dzieła O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja

Właściciel majątków

Kurów, Michów i Klementowice

Stanisław Kostka Potocki (1755-1821), pisarz, wybitny mówca, poseł

Podróż do Ciemnogrodu, O wymowie i stylu

Miejsce urodzenia

Pobyt

Lublin

Radzyń Podlaski

Zenon Przesmycki (1861-1944), redaktor, wydawca, propagator symbolizmu, tłumacz

Wydawał i redagował czasopismo literackie „Chimera”

Miejsce urodzenia

Częste odwiedziny Stefana Żeromskiego

Radzyń Podlaski

Chata w Nałęczowie

Tadeusz Ulanowski (1871-1942), prozaik, poeta, publicysta

Doktor Filut, Uczta dozorców, Ordynans Córuś

Miejsce urodzenia

Miejsca wygłaszanych odczytów

Obraz Tadeusza Ulanowskiego Drzewo nad morzem

Radzyń Podlaski

Nałęczów, Chełm i Lublin

Nałęczów – obraz eksponowany w Chacie

11.

Janów Podlaski

Adam Stanisław Naruszewicz (1733-1796), pisarz, historyk, senator, biskup

 

Historia narodu polskiego

Miejsce pobytu

Sarkofag i pomnik

Grota – miejsce rozmyślań

Janów Podlaski

Kościół pw. Świętej Trójcy

Park przy dawnym zamku

12.

Romanów

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887), pisarz, publicysta, wydawca, redaktor, podróżnik, koneser sztuki, działacz społeczny i polityczny

Hrabina Cosel, Stara baśń, Klasztor, Obrazy z życia i podróży, Noce bezsenne

Lata dziecinne, muzeum

Nauka w Szkole Wojewódzkiej

Mieszkał na stancji w Lublinie

Pomnik

 

Ławeczka

Romanów

Lublin

ul. Grodzka na Starym Mieście

Biała Podlaska, skrzyżowanie ulic Zamkowej i Warszawskiej

Biała Podlaska, pl. Wolności

13.

Rejowiec

Mikołaj Rej (1505-1569), poeta prozaik, propagator języka polskiego, poseł na sejm

Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem i Plebanem, Żywot człowieka poczciwego

Gospodarował w majątkach żony

 

 

Przebywał w Trybunale Koronnym 

Wójtostwo wsi

 

Pomnik

Siennica Różana i Kobyle, na gruntach którego założył osadę Ławczyn (od 1547 r. Rejowiec)

Lublin

Urzędów, Ostrów, Popkowice, Skorczyce

Rejowiec Osada obok Urzędu Gminy

14.

Krasnystaw

Aleksander Fredro (1793-1876), komediopisarz, pamiętnikarz, poeta

Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca, Trzy po trzy, Paweł i Gaweł, Zemsta

Pobyt w latach 1809-1811

Krasnystaw, Lublin, Tyszowce

15.

Hrubieszów

Stanisław Wawrzyniec Staszic (1775-1826), pisarz, publicysta, filozof, geolog, geograf, filantrop

Przestrogi dla Polski, O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski

Pobyt

Pełnił obowiązki proboszcza

Był rektorem kościoła

Założył Towarzystwo Rolnicze

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek honorowy TPN

Muzeum

Pomnik, tzw. „Zarządcówka

Hrubieszów, Lublin i Zamość

Kościół w Turobinie

Czernięcin

Hrubieszów

Warszawa

Lublin

ul. 3 Maja 11

Dziekanów

Bolesław Prus – patrz pkt 2

Patrz pkt 2

 

Pomnik

Dom urodzenia

Tablica pamiątkowa

Park miejski, ul. 3 Maja

Plebania ok. 200 m od pomnika

Na budynku plebani, ul. 3 Maja

Bolesław Leśmian (1877-1937), poeta, autor baśni i erotyków, twórca nowego typu ballady

Zbiór wierszy Łąka, Przygody Sindbada Żeglarza

Pobyt

Kamień pamięci

Muzeum, obrazy olejne: Bolesław Leśmian, Dom Leśmiana na płótnie

Zamość i Hrubieszów

Skwer przy ul. 3 Maja

ul. 3 Maja

16.

Zamość

Szymon Szymonowic (1558-1629), poeta, dramatopisarz

Sielanki

Akademia Zamojska

ul. Akademicka 1

Sebastian Klonowic – patrz pkt 1

 

 

 

Kajetan Koźmin – patrz pkt 1

 

 

 

Stanisław Staszic – patrz pkt 14

 

 

 

Bolesław Leśmian – patrz pkt 14

 

 

 

17.

Biłgoraj

Isaac Bashevis Singer (1902-1991), pisarz, dziennikarz, noblista

Na starość, Szatan w Goraju

Pomnik-ławeczka

Skwer przy ul. Tadeusza Kościuszki